Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

325 views

ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ไม่มีมาตราใดเอาผิดชาวนา


จากกระแสสื่อสังคมออนไลน์ที่วิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ว่า ชาวนาจะได้รับผลกระทบ ไม่สามารถผลิตพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับ นั้น สนช. ชี้แจงว่า ชาวนาสามารถปลูก ขาย แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ได้อย่างเสรี ไม่มีความผิดไม่ติดคุกหรือถูกปรับ

กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้าวในประเทศไทยยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจน มีเพียงการนำกฎหมายหรือ พ.ร.บ.ของบางหน่วยงานมาบังคับใช้ในเวลาที่เกิดปัญหาเพียงเท่านั้น ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะมีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ที่มีชาวนาร่วมอยู่ด้วยประมาณร้อยละ 50 เข้ามาจะทำให้มีกลไกในการบริหารจัดการข้าวในด้านการผลิตและด้านการตลาดให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ข้าว ผ่านชั้นกรรมาธิการแล้ว เพื่อเตรียมส่งให้คณะกรรมการตรวจร่างของ สนช. ตรวจสอบอีกครั้งในวันนี้ ( 18 ก.พ. 62 ) จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และวาระที่ 3 คาดว่าจะบรรจุในวาระของการประชุม สนช.ช่วงปลายสัปดาห์หน้า หรือสัปดาห์ถัดไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง