Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

176 views

กรณีผู้บริหาร อปท. ทั่วประเทศหมดวาระ 31 มี.ค. ไม่เป็นความจริง


อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยัน ผู้บริหาร อปท. ทั่วประเทศหมดวาระ 31 มีนาคม ไม่เป็นความจริง ยืนยันยังคงรักษาการต่อ แม้หมดวาระ คาดเลือกตั้งใหม่ช่วงเดือนกรกฎาคม นี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีมีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียในกลุ่มผู้บริหารข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น โดยระบุว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ( สนช) ได้ผ่านร่างกฎหมายท้องถิ่นเลือกตั้งทั่วประเทศหลังเลือกตั้ง ส.ส. สรุปชัดเจนกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นหลังเลือกตั้ง ส.ส. ภายใน 60 วัน โดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.)ทั่วประเทศ จะหมดวาระวันที่ 31 มีนาคม 2562 ปลัดท้องถิ่นรักษาการ 60 วัน ทั้งนี้จัดให้มีการเลือกตั้งวันที่1พฤษภาคม 2652 นั้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากปัจจุบันนายกและสมาชิกสภา อปท ทั้ง7,852 แห่งหมดวาระการทำงานนานแล้ว แต่ขณะนี้ คสช. ใช้มาตรา 44 ให้ทำหน้าที่รักษาการไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ สำหรับการสั่งให้พ้นจากการทำหน้าที่รักษาการเป็นอำนาจของ คสช. ขณะที่ กกต. ประกาศแล้วว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้น หลังการเลือกตั้งทั่วไปประมาณ60วัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มช่วงเดืิอน กรกฎาคม 2562

ที่มา : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง