Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

170 views

การเคลื่อนย้ายยานพาหนะทางทหาร เป็นภารกิจปกติ เพื่อเข้าฝึกร่วมเหล่าทัพ ประจำปี 2562


ตามที่มีการนำภาพการเคลื่อนย้ายยานพาหนะทางทหาร เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ

พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดเผยว่า การเคลื่อนย้ายยานพาหนะรวมถึงยุทโธปกรณ์ที่ปรากฎในภาพสื่อออนไลน์นั้น เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนย้ายหน่วย เพื่อเข้าทำการฝึกร่วมเหล่าทัพประจำปี 2562 ซึ่งปัจจุบันทำการฝึกอยู่ในพื้นที่ของ จังหวัดลพบุรี โดยห้วงเวลาในการฝึกนั้น เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมาจะสิ้นสุดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ซึ่งมีหน่วยในสังกัดที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว,ปราจีนบุรี และชลบุรี ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีการจัดยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ทางทหาร เข้าทำการฝึก รวมถึงต้องมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรีและชลบุรี ไปยัง พื้นที่จังหวัดลพบุรี

 ด้วยความตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร หน่วยจึงได้วางแผนการเคลื่อนย้ายออกเป็นหลายห้วงเวลา และ หลายเส้นทาง เพื่อไม่ให้เกิดความคับคั่งของการจราจร โดยเริ่มทำการเคลื่อนย้ายตั้งแต่ห้วงวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นมา เส้นทางการเคลื่อนย้ายหลักจำนวน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย

เส้นทางที่ 1 จากจังหวัดสระแก้วใช้เส้นทางถนนสุวรรณศร ผ่านจังหวัดปราจีนบุรี เข้าสู่ จังหวัดสระบุรี และ ลพบุรีตามลำดับ

เส้นทางที่ 2 จากจังหวัดปราจีนบุรีใช้เส้นทางถนนสุวรรณศร ผ่าน จังหวัดสระบุรี และ เข้าสู่จังหวัด ลพบุรี

เส้นทางที่ 3 จากจังหวัดชลบุรี ใช้เส้นทางถนน มอเตอร์เวย์ เข้าสู่จังหวัดสระบุรี และ ลพบุรี ตามลำดับ

นอกจากนี้ ขบวนการเคลื่อนย้ายยานพาหนะดังกล่าวนั้น หน่วยได้มีการจัดทำป้ายติดยานพาหนะในระยะที่เหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว รวมทั้งป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ภาพที่ปรากฎตามสื่อออนไลน์ โดยหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพให้เห็นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแปรเจตนาของการเคลื่อนขบวนยานพาหนะเข้าร่วมฝึกให้เป็นวัตถุประสงค์อื่น ดังนั้น จึงขอยืนยันว่า การเคลื่อนขบวนยานพาหนะในช่วงนี้เป็นการปฎิบัติการฝึกร่วมทางทหารซึ่งเป็นภารกิจปกติประจำปี

ที่มา : กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง