Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

413 views

ป.ป.ส. เปิดช่องทางให้ปชช.ตรวจสอบหากสงสัยมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจค้นสถานที่ ผ่าน 1386 ตลอด 24 ชม.


ป.ป.ส. เปิดช่องทางให้ปชช.ตรวจสอบหากสงสัยมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจค้นสถานที่ ผ่าน 1386 ตลอด 24 ชม.โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลของผู้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ขอเข้าค้นบุคคลและสถานที่เพื่อหายาเสพติด ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะทราบได้อย่างไรว่าผู้แสดงตัวนั้นเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และมีอำนาจตามกฎหมายจริงหรือไม่ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถขอตรวจสอบข้อมูล กรณีที่สงสัยว่าผู้ที่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส เป็นความจริงหรือไม่


นายนิยม เผยอีกว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะมีอำนาจตามกฎหมายในการขอค้น จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ยึดหรืออายัดยาเสพติด รวมถึงอำนาจในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเสพยาเสพติด แต่ในการค้นที่อยู่อาศัยต้องเป็นเฉพาะกรณีที่ไม่อาจรอหมายศาลได้ และปรากฏชัดหรือเชื่อได้ว่าผู้กระทำผิดจะหลบหนี ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานจะถูกโยกย้ายหรือทำลาย เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ก็มีอำนาจเข้าค้นโดยไม่ต้องมีหมายศาลได้ และที่ต้องปฏิบัติ คือ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะต้องแสดงบัตรประจำตัว และทำการค้นต่อหน้าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ แต่หากไม่พบเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 คน ที่ขอให้เข้ามาเป็นพยานในการค้น อีกทั้ง เมื่อค้นเสร็จต้องทำบันทึกระบุเหตุของการค้นโดยไม่มีหมายศาลแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นด้วย และต้องรายงานให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันค้น

“ดังนั้น หากประชาชนสงสัยผู้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส ว่าเป็นความจริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วน 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลของผู้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่ขอตรวจสอบได้แจ้ง ชื่อและนามสกุล รวมถึงเลขประจำตัวประชาชนของตน  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้ปฏิบัติงานถูกเปิดเผยตัวโดยไม่จำเป็น เนื่องจากอาจมีผู้กระทำผิดกฎหมายยาเสพติดแอบแฝงโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะปกปิดข้อมูลของผู้ขอตรวจสอบเป็นความลับ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน”

ที่มา : ป.ป.ส.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง