Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

213 views

ธนาคารกรุงไทย ไม่มีนโยบาย สอบถาม Username และ Password ของลูกค้า หรือส่ง Link เพื่อยืนยันตัวตนทาง E-mail


ทั้งนี้ หากได้รับ e-Mail หรือ ข้อความบอกให้ยืนยันตัวตนด้วยการกรอก Username หรือ Password อย่าได้หลงเชื่อ และให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นเว็บปลอม อย่าเข้าไปยังเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ หากลูกค้าพบ Email มี Link หรือพบเหตุผิดปกติ แจ้งผ่าน Facebook Fanpage Krungthai Care และ Krungthai Call Center โทร 02-111-1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : ธนาคารกรุงไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง