Font Resizer

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

166 views

รัฐบาล เตรียมสั่งทุบวัดในเขตอุทยาน 6,000 แห่งทั่วประเทศ ข่าวปลอม สร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชน อย่าแชร์!


ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง รัฐบาลเตรียมสั่งทุบวัดในเขตอุทยาน 6,000 แห่งทั่วประเทศ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลเท็จ ❌

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า ไม่มีการสั่งทุบวัดแต่อย่างใด

รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับวัด และสำนักสงฆ์ภายใต้โครงการพุทธอุทยาน ที่ดำเนินการเพื่อเป็นการแสดงว่าพระสงฆ์สามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่มีอยู่

โดยพระสงฆ์ที่พักอาศัยอยู่ในป่านั้นจะช่วยเหลืองานด้านป่าไม้ ในการฟื้นฟู ดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืนสามารถสนองประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมให้แก่ประเทศชาติ และสังคมโลกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ http://portal.dnp.go.th/ หรือโทร. 025610777

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ ❌

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง